A A A

Mechanizm wzrostu twarzy

Wzrost twarzy na wysokość zmienia zasadniczo kształt głowy, czyniąc ją wyższą a stosunkowo węższą. Wzrost w tym wymiarze pozostaje pod przeważającym wpływem wzrostu zatok szczękowych, wyrostków zębodołowych, szczęk oraz zębów. Zatoki szczękowe, które u noworodka mają w przybliżeniu wymiar 5,5 X 4,6 X 13,3 mm, w okresie dojrzewania osiągają Wymiar 25 X 21 X 35 mm Wzrost i rozwój wyrostków zębodołowych, postępujący harmonijnie z rozwojem i wyrastaniem zębów, przyczynia się do powiększenia wysokości twarzy od 2,5 cm do 3,5 cm. Dołącza się ponadto wpływ pracy mięśni żujących, rozbudowujących łuki jarzmowe i trzon żuchwy. Pierwszy etap przyspieszonego wzrostu na wysokość kończy się w 3. roku życia, co odpowiada zakończeniu wyrzynania zębów mlecznych i ukończeniu rozwoju zgryzu mlecznego (okres II A). Wysokość szczęki w tym okresie osiąga 20% całkowitej morfologicznej wysokości twarzy Ten stosunek utrzymuje się również w dalszym życiu. Tempo wzrostu pionowego zwalnia się w 4. roku życia. Następny skok zjawia się między 7 a 11. rokiem życia, wzrost wyrównawczy ma miejsce między 16. a 19. rokiem życia. Morfologiczna wysokość twarzy u dziewcząt jest niższa niż u chłopców, na co wpływa stosunkowo mniejsza wysokość dolnego odcinka. Wzrost pionowy uzależniony jest od wydolności funkcjonalnej narządu żucia. Głębokość twarzy kształtuje się na skutek wzrostu kośćca w kierunku przednio-tylnym. Na wzrost ten główny wpływ wywiera rozrost podstawy czaszki, a szczególnie zatoki klinowej i częściowo kości czołowej. Jama zatoki klinowej, mająca przy urodzeniu 2,8 X 2,0 X 1,6 mm, rozrasta się do wymiarów 20,0 X 20,0 X 25,0 mm w okresie dojrzałości (17 lat). Wskutek rozwoju zatoki klinowej twarz zostaje wypchnięta do przodu prawie o 2,54 cm. Główny ośrodek wzrostu doprzedniego podstawy czaszki znajduje się w szwie klinowo-poty-licznym. Wzrost twarzy na głębokość zaczyna się przed wyrzynaniem zębów. W okresie uzębienia mlecznego, przed wyrżnięciem się pierw-szych stałych trzonowych, tzn. w 5. roku życia, głębokość twarzy osiąga 85% wzrostu. Według Hellmana proces ten. trwa do 7. roku życia, obejmując wyrzynanie pierwszych zębów trzonowych stałych. Wzrost twarzy na szerokość jest spowodowany wczesnym rozrostem oczodołów, nosa, kości jarzmowych i kątów żuchwy. Rozpoczyna się przed ząbkowaniem i jest wybitnie uzależniony od prawidłowej czynności nosa. Prawidłowa funkcja jest nieodzownym bodźcem dla wzrostu i rozwoju okolicy nosowej twarzy i szczęki, podczas gdy tę samą rolę dia wzrostu żuchwy odgrywa praca mięśni żujących, czy to dzięki funkcji ssania piersi, czy później przez funkcję żucia. Największe poprzeczne wymiary osiąga twarz w obrębie kątów żuchwy. Do 6., -roku życia szerokość twarzy osiąga 4/5 wymiarów osobnika dorosłego. Procesy rozrostowe dokonują się zatem w 80%. Przypada to na okres uzębienia mlecznego przed wyrżnięciem się pierwszych zębów stałych trzonowych.